Центъра

Пакети и промо

Разгледайте нашите ТОП предложения!

1.Заявете ONLINE и ползвайте допълнително 10 % отстъпка от цената на нашите услуги за регистрация на фирма или дружествени промени.

10 %

2.ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО ЗА 2018 г. само за 20 лева.

/без включени държавни такси, които са на стойност 20 лева/

20 лв!

3.Безплатна регистрация на ООД или ЕООД при сключване на едногодишен договор за счетоводни услуги с Центъра за финасова и правна помощ.

Free!

4.Годишна абонаметна членска карта „МОЯТ АДВОКАТ“ срещу 139 лева, Вие получавате:

 • Персонален юрист;
 • До 3 безплатни консултации месечно;
 • Експресни услуги с приоритет пред останалите клиенти;
 • Безплатно публикуване на ГФО;
 • Една фирмена промяна с 50% намаление;
 • 30% отстъпка от услугите на Вашия личен юрист;
 • 20% отстъпка при сключване на договор за абонаметно правно обслужване;

ТОП!

5.Пакет „Мини Бизнес“ за фирми, нерегистрирани по ДДС – 350 лева, включва:

–    Месечно счетоводно обслужване до 2 /двама/ човека персонал и 40 счетоводни документа;

–    3 часа месечно правно обслужване на клиента, което включва:

 • Оказва правна помощ на всички структурни звена и служители в дружеството, като дава устни и писмени правни консултации и становища от различен характер;
 • Разработва фирмени документи - молби, заявления, пълномощни и др;
 • Преглед, изменение, допълнение или съставяне на нови вътрешнофирмени документи (образци на договори, общи условия, правилник за вътрешния трудов ред, заповеди, инструкции и др.);
 • Съставяне и проверка до 2/два/ търговски договора месечно, както и съставяне на общи условия, рамкови споразумения, анекси и др.;
 • Изготвяне на трудови договори и анекси към тях, длъжностни характеристики, заповеди за назначаване, уволнение;

При закупуването на този пакет, Вие ще ползвате  допълнително 20% отстъпка от цената на всички правни услуги, които Центърът предлага, както и безплатно публикуване на ГФО/.

ТОП!

6.Пакет „Оптимал Бизнес“ за фирми, нерегистрирани по ДДС – 480 лева, включва:

–     Месечно счетоводно обслужване до 2 /двама/ човека персонал и 70 броя счетоводни документа;

–     5 часа месечно правно обслужване на клиента, което включва:

 • Оказва правна помощ на всички структурни звена и служители в дружеството, като дава устни и писмени правни консултации и становища от различен характер;
 • Разработва фирмени документи - молби, заявления, пълномощни и др;
 • Преглед, изменение, допълнение или съставяне на нови вътрешнофирмени документи (образци на договори, общи условия, правилник за вътрешния трудов ред, заповеди, инструкции и др.);
 • Съставяне и проверка до 2/два/ търговски договора месечно, както и съставяне на общи условия, рамкови споразумения, анекси и др.;
 • Изготвяне на трудови договори и анекси към тях, длъжностни характеристики, заповеди за назначаване, уволнение;

При закупуването на този пакет, Вие ще ползвате  допълнително 20% отстъпка от цената на всички правни услуги, които Центърът предлага, както и безплатно публикуване на ГФО/.

ТОП!

7.Пакет „Мини Бизнес“ за фирми, регистрирани по ДДС – 450 лева, включва:

–     Месечно счетоводно обслужване до 2 /двама/ човека персонал и 40 счетоводни документа;

–     3 часа месечно правно обслужване на клиента, което включва:

 • Оказва правна помощ на всички структурни звена и служители в дружеството, като дава устни и писмени правни консултации и становища от различен характер;
 • Разработва фирмени документи - молби, заявления, пълномощни и др;
 • Преглед, изменение, допълнение или съставяне на нови вътрешнофирмени документи (образци на договори, общи условия, правилник за вътрешния трудов ред, заповеди, инструкции и др.);
 • Съставяне и проверка до 2/два/ търговски договора месечно, както и съставяне на общи условия, рамкови споразумения, анекси и др.;
 • Изготвяне на трудови договори и анекси към тях, длъжностни характеристики, заповеди за назначаване, уволнение;

При закупуването на този пакет, Вие ще ползвате  допълнително 20% отстъпка от цената на всички правни услуги, които Центърът предлага, както и безплатно публикуване на ГФО/.

ТОП!

8.Пакет „Оптимал Бизнес“ за фирми, регистрирани по ДДС – 700 лева, включва:

–    Месечно счетоводно обслужване до 2 /двама/  човека персонал и 70 броя счетоводни документа;

–    5 часа месечно правно обслужване на клиента, което включва:

 • Оказва правна помощ на всички структурни звена и служители в дружеството, като дава устни и писмени правни консултации и становища от различен характер;
 • Разработва фирмени документи - молби, заявления, пълномощни и др;
 • Преглед, изменение, допълнение или съставяне на нови вътрешнофирмени документи (образци на договори, общи условия, правилник за вътрешния трудов ред, заповеди, инструкции и др.);
 • Съставяне и проверка до 2/два/ търговски договора месечно, както и съставяне на общи условия, рамкови споразумения, анекси и др.;
 • Изготвяне на трудови договори и анекси към тях, длъжностни характеристики, заповеди за назначаване, уволнение;

При закупуването на този пакет, Вие ще ползвате  допълнително 20% отстъпка от цената на всички правни услуги, които Центърът предлага, както и безплатно публикуване на ГФО/.

ТОП!

Търсите си Партньор?

„Защото Вашият случай е в центъра на нашето внимание!“

Как ще оцените услугите ни!

Кликнете върху звезда, за да оцените!

Среден рейтинг 0 / 5. Брой гласове: 0

Все още няма гласове! Бъдете първият, който ще ни оцени.