Центъра

Фирмени

„Защото Вашият случай е в центъра на нашето внимание!“

Фирмени промени

Какво Ви предлагаме?

 • Промяна на седалище и/или адрес на управление на фирмата
 • Промяна на име на фирма
 • Промяна на предмета на дейност
 • Промяна на управители, собственици, съдружници
 • Прехвърляне на дружествени дялове
 • Промяна на капитала
 • Ликвидация на фирма

Заявете някоя от фирмените промени, която искате да бъде извършена, ние ще се свържем с Вас за уточняване на подробности, след което ще изготвим документите и ще Ви ги изпратим по е-mail. Необходимо е Вие да ги разпечатате, подпишете, сканирате или снимате и да ни ги изпратите обратно на електронната поща. В случай че желаете, може да ни посетите на място в офиса, където ще извършим всички тези действия заедно. Част от документите трябва да бъдат нотариално заверени, за което ще е необходимо да посетите нотариус.

Услугата е достъпнa online или по телефона за  клиенти от цялата страна.

 • Заяви фирмени промени онлайн (важи за цялата страна)
 • Фирмени промени на място в офиса (за гр. София)

Заяви онлайн

Фирмени промени

100 лв. /включва хонорар и консултации/

без включени такси към трети лица

 • Промяна на седалище и/или адрес на управление на фирмата
 • Промяна на име на фирма или на дейност
 • Промяна на управител
 • Прехвърляне на дружествени дялове
 • Промяна на капитала
 • Ликвидация на фирма

Полетата, пред които има * са задължителни за попълване!

Tаксите към трети лица:

Нотариални такси – зависят от вида и броя на заверените документи.

Държавни такси – 15-30 лв. държавна такса.

Фирмени промени на място в офиса

Фирмени промени

 • Промяна на седалище и/или адрес на управление на фирмата
 • Промяна на име на фирма или на дейност
 • Промяна на управител
 • Прехвърляне на дружествени дялове
 • Промяна на капитала
 • Ликвидация на фирма

150 лв. /включва хонорар и консултации/

без включени такси към трети лица

 • Адрес: гр. София, ул. "Акад.Йордан Трифонов" 8 , офис 44, сградата на F tour, вход откъм бул. "Г.М Димитров"
 • Приемно време: Всеки работен ден от 9:00 до 19:00 часа.
 • Продължителност: 30 мин.
 • Запази час: +359 890 511 141
 • Приемаме посещения само със запазен час!

Tаксите към трети лица:

Държавни такси – 15-30 лв. държавна такса заверка на  подпис на управителя.

Нотариални такси – зависят от вида и броя на заверените документи.

Търсите си Партньор?

„Защото Вашият случай е в центъра на нашето внимание!“

Pin It on Pinterest