Публикуване на ГФО

Поръчайте публикуване на Вашия отчет  и веднага ще Ви бъдат изпратени документите, които трябва да попълните и които трябва да ни изпрати, сканирани и/или снимани на е-mail. Ние че обявим Вашия отчет или Декларация, че не упражнявате дейност, подавайки ги с електронен подпис, като по този начин ще се  спестите пари и  дълго чакане в офисите на Агенция по вписвания. След подаването ще Ви бъде изпратен входящия номер, който Вашите документи са получили при подаването.

ГФО, който се подава от ООД или ЕООД съдържа следните документи и се изготвят от счетоводител:

  1. Баланс;
  2. Отчет за приходи и разходи;
  3. Отчет на парични потоци;
  4. Отчет за собствен капитал.

Цена  за изготвяне на документи и подаване на ГФО в ТРРЮЛНЦ – 52 лева с включена държавна такса.

Ако фирмата не е извършвала дейност се подава Декларация в срок до 30.06.2021г. Цена за изготвяне на документи и подаване в ТРРЮЛНЦ онлайн 30 лева .

На е-mail ще бъдат изпратени всички необходими документ

Как ще оцените услугите ни!

Кликнете върху звезда, за да оцените!

Среден рейтинг 0 / 5. Брой гласове: 0

Все още няма гласове! Бъдете първият, който ще ни оцени.