Центъра

Регистрация на

„Защото Вашият случай е в центъра на нашето внимание!“

Регистрация на сдружения и регистрация на фондации

Какво Ви предлагаме?

Заявете регистрация на сдружение или регистрация на фондация и в кратък срок ние ще се свържем с вас за уточняване на подробности, след което готовите документи ще ви бъдат изпратени по е-mail. Подобно на услугите за регистрацията на ЕООД и ООД, необходимо е вие да ги разпечатате, подпишете, сканирате или снимате и да ни ги изпратите обратно на електронната поща. В случай че желаете, може да ни посетите на място в офиса, където ще извършим всички тези действия заедно. Част от документите трябва да бъдат нотариално заверени, за което ще е необходимо да посетите нотариус. Ако имате въпроси по процедурата по регистрация на сдружение или регистрация фондация, не се притеснявайте да се свържете с нас по удобен за вас начин. Ние сме насреща да отговорим на всичките ви запитвания.

Цената  на  регистрация на сдружение е 150 лв. + 25 лв. (държавна такса);

Цената на регистрация на фондация е 150 лв. + 25 лв. (държавна такса);

Услугите са достъпни online или на телефон 0890 511 141  за  клиенти от цялата страна.

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА НПО

Какво Ви предлагаме?

Юридическите лица с нестопанска цел, вписани до 1 януари 2018 г. в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация в срок до 31 декември 2020 г.

Задължението за пререгистрация на НПО се изпълнява чрез вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията и важи за сдружения, фондации, народни читалища, клонове на юридически лица с нестопанска цел.

Ние от „Центъра“ предлагаме услугата „Пререгистрация на НПО“, за целта изискваме от вас единствено да ни представите устав/учредителен акт на вашата организация.

Защо да изберете нас за пререгистрация на НПО?

  1. Изготвяме необходимите документи, които вие единственото трябва да подпишете и да ни ги изпратите по e-mail.
  2. Спестявате време – не е необходимо да посещавате лично съответното териториално поделение на Агенцията по вписвания. Вместо вас, адвокат подава в Агенция по вписванията, изготвените от нас нужни за пререгистрация на НПО документи.
  3. Не заплащате нотариална такса за заверка на пълномощното на съответния адвокат, ангажирал се с пререгистрацията на представляваното от Вас НПО.
  4. Получавате подробни указания за самата процедура от наш адвокат.
  5. За приключената процедура по пререгистрация на НПО получавате уведомление от Центъра.

Цената на предлаганата от нас услуга е в размер на 90 лева.

Търсите си Партньор?

„Защото Вашият случай е в центъра на нашето внимание!“

Как ще оцените услугите ни!

Кликнете върху звезда, за да оцените!

Среден рейтинг 0 / 5. Брой гласове: 0

Все още няма гласове! Бъдете първият, който ще ни оцени.