Центъра

Регистрация на

„Защото Вашият случай е в центъра на нашето внимание!“

Регистрация на сдружения и фондации

Какво Ви предлагаме?

Заявете регистрация на сдружение или фондация, ние ще се свържем с Вас за уточняване на подробности, след което готовите документи ще Ви изпратим по е-mail. Необходимо е Вие да ги разпечатате, подпишете, сканирате или снимате и да ни ги изпратите обратно на електронната поща. В случай че желаете, може да ни посетите на място в офиса, където ще извършим всички тези действия заедно. Част от документите трябва да бъдат нотариално заверени, за което ще е необходимо да посетите нотариус.

Цената  на  регистрация на сдружение е 190 лв.;

Цената на регистрация на фондация е 190 лв.;

 Услугите са достъпни online или по телефона за  клиенти от цялата страна.

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА НПО

Какво Ви предлагаме?

Юридическите лица с нестопанска цел, вписани до 1 януари 2018 г. в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация в срок до 31 декември 2020 г.
Задължението за пререгистрация се извършва чрез вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията и важи за сдружения, фондации, народни читалища, клонове на юридически лица с нестопанска цел.
Ние от „Центъра“ предлагаме услугата „Пререгистрация на НПО“, за целта изискваме от Вас единствено да ни представите устав/учредителен акт на Вашата организация.
Защо да изберете нас?
1) Спестявате време – не е необходимо да посещавате лично съответното териториално поделение на Агенцията по вписвания.
2) Изготвяме необходимите документи, които Вие единственото трябва да подпишете и да ни ги изпратите по електронна поща.
3) Вместо Вас, адвокат подава в Агенция по вписванията, изготвените от нас документи.
4) Не заплащате нотариална такса за заверка на пълномощното на съответния адвокат, ангажирал се с пререгистрацията на представляваното от Вас НПО.
5) Получавате подробни указания за самата процедура от наш адвокат.
6) За приключената процедура получавате уведомление от Центъра.

Цената на предлаганата от нас услуга е в размер на 100 лева.

Търсите си Партньор?

„Защото Вашият случай е в центъра на нашето внимание!“

Pin It on Pinterest