Центъра

Финансово-счетоводни

 

БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНE

 

Финансово-счетоводни услуги

В Центъра работят екип от специалисти с необходимата квалификация, компетентност и експертиза, които бихме били ползотворен партньор в счетоводно обслужване на представляваното/ите от Вас Дружество/а(индивидуално според дейността на фирмите).
Ние Ви предлагаме качествено счетоводно обслужване от дипломирани експерт счетоводите, на следните ЦЕНИ:

За фирми юридически лица (ЕООД, ООД и др.) и ЕТ, нерегистрирани по ЗДДС с до 2 човека персонал (две осигурени лица):
– до 20 счетоводни документа – 85 лева месечна такса;
– до 30 счетоводни документа – 105 лева месечна такса;
– до 50 счетоводни документа – 135 лева месечна такса;


За фирми юридически лица (ЕООД, ООД и др.) и ЕТ, регистрирани по ЗДДС с до 2 човека персонал (две осигурени лица):
– до 20 счетоводни документа -150 лева месечна такса;
– до 50 счетоводни документа – 220 лева месечна такса;
– до 80 счетоводни документа – 260 лева месечна такса;
– до 100 счетоводни документа – 350 лева месечна такса;
– над 100 документа по договаряне
Подаване на нулева ДДС декларация 50 лева месечно.
За всяко осигурено лице над второто се калкулира по 10.00 лева месечно!

Счетоводно обслужване

1. Eжемесечно изчисляване на работни заплати на персонала на фирмата, изготвяне и предоставяне на платежна ведомост и справка за дължимите данъци и осигурителни вноски. 2. Изготвяне и подаване по електронен път към НАП на необходимите декларации във връзка с заплатите и осигуровките на персонала. 2. При постъпване на нови служители регистрация на трудовите им договори по електронен път в НАП;
3. изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения на база на бланка предоставена от клиента;
4. водене на трудови досиета на фирмата,както и изготвяне на всички заповеди касаещи персоналът на фирмата.

5. при напускане на персонал оформяне на трудови книжки и изготвяне на изискуеми справки и документи;
6. изготвяне на справки за служителите за ползване на различни социални придобивки (детски надбавки и др. );
7. оформяне на болнични и подаването им за изплащане в НОИ по електронен път.
8. изготвяне на платежни нареждания за данъци и осигуровки на персонала; 9. изготвяне на платежни за заплати на персонал;

Трудово-правни отношения

1. Eжемесечно изчисляване на работни заплати на персонала на фирмата, изготвяне и предоставяне на платежна ведомост и справка за дължимите данъци и осигурителни вноски. 2. Изготвяне и подаване по електронен път към НАП на необходимите декларации във връзка с заплатите и осигуровките на персонала.

2. При постъпване на нови служители регистрация на трудовите им договори по електронен път в НАП;

3. изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения на база на бланка предоставена от клиента;

4. водене на трудови досиета на фирмата,както и изготвяне на всички заповеди касаещи персоналът на фирмата.

5. при напускане на персонал оформяне на трудови книжки и изготвяне на изискуеми справки и документи;

6. изготвяне на справки за служителите за ползване на различни социални придобивки (детски надбавки и др. );

7. оформяне на болнични и подаването им за изплащане в НОИ по електронен път.

8. изготвяне на платежни нареждания за данъци и осигуровки на персонала; 9. изготвяне на платежни за заплати на персонал;

Консултации по счетоводни и данъчни казуси

Ние ще Ви консултираме в следните направления, свързани с дейността на Вашата фирма:

  1. Данъчно облагане, планиране и разработване на данъчна стратегия на фирмата;
  2.  Социално и здравно осигуряване и въпроси от трудово-правен характер;
  3. Банково кредитиране – избиране на подходяща банкова институция, анализ на предлаганите условия, изготвяне на необходимите документи и др.;
  4. Инвестиционно финансиране – анализ и оценка на инвестиционните проекти и бизнес плановете;

Търсите си Партньор?

„Защото Вашият случай е в центъра на нашето внимание!“

Как ще оцените услугите ни!

Кликнете върху звезда, за да оцените!

Среден рейтинг 0 / 5. Брой гласове: 0

Все още няма гласове! Бъдете първият, който ще ни оцени.