ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВО БЕЗ ДЕЙНОСТ

Сподели с приятели

Дружества /ООД; ЕООД/, които не са осъществявали дейност през предходната 2019 година, подават Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч., в Търговския регистър /ТР/ (че не е извършвана дейност или т.нар. декларация за неактивност).

За публикуване на декларацията не се заплаща държавна такса към Агенция по вписванията.

Какви документи се изготвят и подават в Търговския регистър?

1) Заявление Г3;

2) Декларация за истинността на заявените обстоятелства;

3) Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя /когато документите се чрез адвокат/;

4) Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч.;

5) Адвокатско пълномощно /не се изисква нотариална заверка/.

 

Какъв е крайният срок за подаване на Декларацията?

До 31 март 2020 г., дружеството, което не е извършвало дейност през 2019 г., трябва да подаде Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч., в Търговския регистър.

Как се подават документите в Търговския регистър?

Онлайн, чрез електронен подпис на адвокат.

Как да заявя услугата?

На имейл office@centara.bg или по тел. 0890 511 141.

Какво се изисква от мен?

Да подпишете изготвените от нас документи и да ни ги изпратите на имейл/вайбър.

Колко ще ми струва и как мога да заплатя услугата?

За изготвяне и подаване на документите в ТР, цената е 25 лева.

 

 

 

 

 

Плащането може да бъде направено в брой, по банков път или чрез каса на easy pay.

Важно! От 01.01.2020 г. е в сила изменение и допълнение на Закона за счетоводството, съгласно което дружество, което не е извършвало дейност през 2019 г. и е подало декларация за без дейност в срок до 31 март 2020 г., същото не е длъжно да подава декларация и през 2021 г., ако продължи да няма дейност, т. е. това обостоятелство се декларира еднократно.

Отпадна изискването дружествата, които не са имали дейност през предходната година, да декларират ежегодно това обстоятелство в Търговския регистър.

Едноличните търговци, които не са извършвали дейност през 2019 г. не подават декларация в Търговския регистър.

Напиши коментар

Още новини

Последвай ни