КАК ДА ПРЕКРАТЯ ЕООД/ООД?

Сподели с приятели

Процедурата по прекратяване и ликвидация на дружество протича в няколко етапа и продължава около 9 месеца.

Първи етап:

Уведомява се компетентната териториална дирекция на НАП /по седалище на търговеца/ за прекратяване на търговска дейност и започване на процедура по ликвидация по чл. 77 от ДОПК. Уведомяването може да се извърши от управителя на дружеството или от пълномощник.

В срок до 60 дни ТД на НАП издава удостоверение за уведомяване, което се подава в Търговския регистър /ТР/, наред с други документи.

Втори етап:

Подава се заявление до Търговския регистър за прекратяването на търговеца и началото на процедура по ликвидация.

Към заявлението се прилагат и други документи, като решение на компетентния орган на фирмата, в което са гласувани решения за прекратяване на дружеството и започване на процедура по ликвидация, избор и назначаване на ликвидатор, определяне срока на ликвидация (минималният срок е 6 месеца от обявяване на поканата до кредиторите); нотариално заверено съгласие и образец от подпис на ликвидатора; удостоверение от НАП за уведомяване по чл. 77 ДОПК; други.

Трети етап:

По партида на дружеството се обявява покана до кредиторите да предявят вземанията си.

Четвърти етап:

Подава се заявление до Търговския регистър, с което се иска заличаване на търговеца, след като са изминали 6 месеца от деня, в който покана до кредиторите и била обявена в ТР и са били спазени всички нормативни изисквания.

Към заявлението се прилагат баланс към датата на приключване на ликвидацията, годишен отчет на ликвидатора, пояснителен доклад към баланса и годишния отчет, удостоверение за предаване на разплащателни ведомости, издадено от ТД на НОИ, други.

Екипът на Центъра може изцяло да Ви съдейства в тази процедура, за целта може да ни позвъните на 0890 511 141 или да ни пишете на е-mail office@centara.bg. Обявената на сайта цена е с включени държавни такси към ТРРЮЛНЦ.

Напиши коментар

Още новини

Последвай ни