РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕООД

Сподели с приятели

В настоящия материал уточняваме какви са етапите, през които се преминава, за да се регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
Процедурата преминава през два етапа. Първият етап е изготвяне на документите от адвокат, въз основа на информация, подадена от клиент относно: име на фирмата /то трябва да бъде уникално, за целта го проверяваме в Търговския регистър/, седалище и адрес на управление, предмет на дейност, размер на капитал /минимум 2 лева/, както и данни на едноличния собственик на капитала и на управителя, ако са различни лица.
Клиентът получава комплекта от документи /по имейл, чрез куриер или идва на място в офиса/ с подробни разяснения относно откриване на набирателна сметка на дружеството и внасяне на капитала му, плащане на държавната такса към ТР, както и необходимостта от посещение на нотариус, за да завери нотариално образеца от подпис на управителя.
Изпращате ни готовите документи по имейл, чрез куриер или идвате на място в офиса, след като документите са подписани, открита е набирателната сметка и е внесен капитала на дружеството, платена е държавната такса към ТР, и е посетен нотариус.
Вторият етап от процедурата е свързан с входирането на документите за регистрация на ЕООД в Търговския регистър. Както изготвянето, така и входирането на документите в ТР се извършва от адвокат. Документите не се входират на гише, а по електронен път, това спестява на клиента 50 на сто от държавната такса, която се внася в Търговския регистър, тоест плащате 55 лева, а не 110 лева.
Комплектът от документи в тази процедура изготвяме в рамките на 1 работен ден, а входирането им в Търговския регистър се извършва веднага след като сме ги получили от клиента.
Екипът на Центъра може изцяло да Ви съдейства в тази процедура, за целта може да ни позвъните на 0890 511 141 или да ни пишете на е-mail office@centara.bg.

Напиши коментар

Още новини

Последвай ни