Новини

Share on facebook
Share on pinterest
Share on skype
Share on email
Share on whatsapp
Share on twitter
Новини

ПУБЛИКУВАНЕ/ОБЯВЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (ГФО) НА ТЪРГОВЦИ

На 30.06.2019 г. изтича крайният срок за заявяване на годишните финансови отчети (ГФО) в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ (ТРРЮЛНЦ) от всички търговци, упражнявали

Прочетете повече »

Pin It on Pinterest