Новини

Share on facebook
Share on pinterest
Share on skype
Share on email
Share on whatsapp
Share on twitter
Новини

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕООД

В настоящия материал уточняваме какви са етапите, през които се преминава, за да се регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ в Търговския регистър към

Прочетете повече »
Новини

КАК ДА ПРЕКРАТЯ ЕООД/ООД?

Процедурата по прекратяване и ликвидация на дружество протича в няколко етапа и продължава около 9 месеца. Първи етап: Уведомява се компетентната териториална дирекция на НАП

Прочетете повече »
Новини

ПУБЛИКУВАНЕ/ОБЯВЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (ГФО) НА ТЪРГОВЦИ

На 30.06.2019 г. изтича крайният срок за заявяване на годишните финансови отчети (ГФО) в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ (ТРРЮЛНЦ) от всички търговци, упражнявали

Прочетете повече »

Още новини

Последвай ни